วิธีการใช้งานของ Gallery ภาพถ่าย

1. ดูที่ภาพเล็กสนใจภาพไหนแล้ว Click เข้าไปดูจะปรากฏภาพใหญ่

2. เมื่อเห็นภาพใหญ่แล้วอยากกลับไปหน้าเล็ก Click ตรงกลางภาพใหญ่ จะกลับสู่หน้าเดิม

3. ให้กำลังใจบ้างพอสมควรในการ Comment ครับ

สร้างสรรค์ผลงานถ่ายภาพโดย นายอนันตชัย อิิทธิวรพงศ์ Email : anantachai@idea2mobile.com
Click ที่นี่เพื่อดูภาพทั้งหมด

หน้าแรก Click ที่่นี่

 

logo

Website Anantchai Ittiworapong

•  All photo gallery.

• Page created in 0.02 seconds.

ภาพนี้ประกอบในการรับงาน Admin Page ห้ามมิให้ผู้ใดทำภาพซ้ำหรือนำภาพไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด

Power By Anantachai Ittiworapong Our Website Main Click ที่นี่